1. Informace odboru bytů a privatizace

Zasedání konané dne 26. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/1/2013
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Informace odboru bytů a privatizace

Předkládám k projednání informace odboru bytů a privatizace o přijetí/odmítnutí nabídkek bytů
Komise sociální a zdravotní

Bere na vědomí:

  1. informace odboru bytů a privatizace o přijetí nabídky bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, …

  2. informace odboru bytů a privatizace o odmítnutí nabídky bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, … s tím, že navrhuje ponechání v evidenci žadatelů o pronájem obecního bytu

  3. informace odboru bytů a privatizace o odmítnutí nabídky bytu 0+1 na adrese … , Praha 5, …

Usnesení bylo schváleno … hlasy