4. Informace o konání letních dětských táborů pořádaných MČ Praha 5

Zasedání konané dne 15. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/4/2013
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Informace o konání letních dětských táborů pořádaných MČ Praha 5

Komise sociální a zdravotní

Bere na vědomí:

  1. informace JUDr. P. Lachnita, 1. zástupce starosty MČ P5 o letních táborech pořádaných MČ Praha 5

Usnesení bylo schváleno … hlasy