3. Návrh termínů zasedání SZK na II. pololetí 2013

Zasedání konané dne 15. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/3/2013
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Návrh termínů zasedání SZK na II. pololetí 2013

Předkládám k projednání návrh termínů zasedání SZK na II. pololetí 2013
Komise sociální a zdravotní

Schvaluje:

 1. následující termíny zasedání SZK s tím, že zasedání se budou konat od 9.00 hod. v zasedací místnosti RMČ:
    24. 7. 2013
    21. 8. 2013
    25. 9. 2013
  23. 10. 2013
  20. 11. 2013
  18. 12. 2013

Usnesení bylo schváleno … hlasy