2. Návrhy na pronájem uvolněných bytů

Zasedání konané dne 15. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/2/2013
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Návrhy na pronájem uvolněných bytů

Předkládám k projednání návrhy na pronájem tří uvolněných bytů
Komise sociální a zdravotní

Schvaluje:

  1. návrh na pronájem uvolněného bytu 1+1 na adrese Nádražní 42/82, Praha 5, žadatelům v uvedeném pořadí s tím, že v případě přijetí nabídky bytu bude nájemní smlouva k bytu uzavřena bez úhrady kauce:
    1. … … , Praha 5
    2. … , Praha 5

  2. návrh na pronájem uvolněného bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, … , trv. bytem … , Praha 5 s tím, že v případě přijetí nabídky bytu bude nájemní smlouva k bytu uzavřena bez úhrady kauce s notářským zápisem o dohodě o dohodě se svolením k vykonatelnosti k vyklizení bytu

  3. návrh na pronájem uvolněného bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, … , Praha 5 s tím, že v případě přijetí nabídky bytu bude nájemní smlouva k  bytu uzavřena bez úhrady kauce

Žádá:

  1. Ing. Jiřího Vejmelku, zástupce starosty MČ Praha 5 o vytypování domu (z domů určených k privatizaci – později), který by byl vhodný pro pronájem (z hlediska dopr. dostupnosti a infrastruktury) nejnaléhavějším žadatelům (zejména s ohledem na zdravotní stav) o pronájem obecního bytu

Usnesení bylo schváleno … hlasy