1. Informace odboru bytů a privatizace

Zasedání konané dne 15. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/1/2013
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Informace odboru bytů a privatizace

Předkládám k projednání informace odboru bytů a privatizace týkající se nabídek bytů
Komise sociální a zdravotní

Bere na vědomí:

  1. informace odboru bytů a privatizace o uzavření nájemní smlouvy k bytu 2+kk na adrese … , Praha 5, s …

  2. informace odboru bytů a privatizace o přijetí nabídky bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, …

Bere na vědomí:

  1. informace odbru bytů a privatizace týkající se … s tím, že navrhuje ponehání v evidenci žadatelů o pronájem obecního bytu

  2. informace odboru bytů a privatizace týkající se …   s tím, že navrhuje ponehání v evidenci žadatelů o pronájem obecního bytu

  3. informace odboru bytů a privatizace týkající se …  s tím, že navrhuje ponehání v evidenci žadatelů o pronájem obecního bytu

Usnesení bylo schváleno … hlasy