3. Informace z jednání se správní společností Centra a pracovníků odboru majetku a odboru bytů a privatizace týkající se oprav bytů

Zasedání konané dne 20. 3. 2013 jako řádné
číslo usnesení 4/3/2013
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Informace z jednání se správní společností Centra a pracovníků odboru majetku a odboru bytů a privatizace týkající se oprav bytů

Odbor bytů a privatizace předkládá iinformace z jednání se správní společností Centra a pracovníků odboru majetku a odboru bytů a privatizace týkající se oprav bytů
Komise sociální a zdravotní

Bere na vědomí:

  1. informace odboru bytů a privatizace o jednání mezi správní společností Centra a pracovníků odboru majetku a odboru bytů a privatizace týkajícího se oprav bytů

Hlasování: 8/0/0