4. Informace odboru sociální problematiky a prevence kriminality

Zasedání konané dne 6. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/4/2013
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Informace odboru sociální problematiky a prevence kriminality

Komise sociální a zdravotní

Bere na vědomí:

  1. informace odboru soc. problematiky a prevence kriminality týkající se provedení místního šetření u …

  2. informace odboru soc. problematiky a prevence kriminality týkající se provedení místního šetření u …

Hlasování: 6/0/0 (nepřítomna Váchová)