1. Návrhy na pronájem tří uvolněných bytů

Zasedání konané dne 6. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/1/2013
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Návrhy na pronájem tří uvolněných bytů

Předkládám k projednání návrh na pronájem tří uvolněných bytů
Komise sociální a zdravotní

Schvaluje:

 1. nabídku uvolněného bytu 0+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, následujícím žadatelům v uvedeném pořadí:
  1. … , Praha 5 s tím, že v případě přijetí nabídky bytu bude uzavřena NS bez hrazení kauce k nájmu bytu

  2. … , Praha 5 s tím, že v případě příjetí nabídky bytu bude uzavřena NS s jednoměsíční kaucí

   

 2. nabídku uvolněného bytu 1+1 na adrese … Praha 5, k.ú. Smíchov, paní … , Praha 5 s tím, že v případě příjetí nabídky bytu bude uzavřena NS s jednoměsíční kaucí

   

 3. nabídku uvolněného bytu 2+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, paní … , Praha 5 s tím, že v případě přijetí nabídky bytu bude uzavřena NS na dobu určitou 1/2 roku bez hrazení kauce k nájmu bytu

   

Pověřuje:

 1. odbor bytů a privatizace k projednání nabídky bytu s navrženými žadateli v uvedeném pořadí s tím, že v případě přijetí nabídky bytu bude návrh předložen ke schválení Radě městské části Praha 5

Hlasování: 6/0/0 (nepřítomna Váchová)