9. Koncepce zahraniční spolupráce

Zasedání konané dne 6. 10. 2014 jako řádné
číslo usnesení 20/9/2014
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Koncepce zahraniční spolupráce

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Bere na vědomí:

  1. JUDr. Kratochvílová bude požádána o předložení materiálu na RMČ