5. Koncept projektu Poznej naše město

Zasedání konané dne 6. 10. 2014 jako řádné
číslo usnesení 20/5/2014
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Koncept projektu Poznej naše město

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Bere na vědomí:

  1. rozesláno členům a uloženo do souboru na Intranetu KZS k dispozici k nahlédnutí.

    Materiál do RMČ zpracován.