3. Informace o projektech

Zasedání konané dne 6. 10. 2014 jako řádné
číslo usnesení 20/3/2014
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Informace o projektech

připravil Bc. Vyskočil
Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Bere na vědomí:

  1. Informaci o projektech