1. Schválení programu 20. zasedání KZS EUF

Zasedání konané dne 6. 10. 2014 jako řádné
číslo usnesení 20/1/2014
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Schválení programu 20. zasedání KZS EUF

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Schvaluje:

  1. program 20. zasedání KZS EUF

6/0/0