6. Koncept projektu Poznej naše město

08/10/2014
Zasedání konané dne 29. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 19/6/2014
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Koncept projektu Poznej naše město

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Bere na vědomí:

  1. Materiál do RMČ dopracován a předán k vyjádření JUDr. Kratochvílové, k projednání v RMČ. Spolupráce s partnerskými městy

Ukládá:

  1. zaslat materiál – projekt Poznej naše město členům komise včetně důvodové zprávy a návrhu usnesení
    Termín plnění: 30. 9. 2014

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě