9. Rozpočet 2014

Zasedání konané dne 1. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 17/9/2014
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Rozpočet 2014

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Bere na vědomí:

  1. vypuštění bodu pro další jednání – nepředpokládáme další výdaje. Konečná informace bude podána po uzávěrce měsíce srpna 2014