7. Koncept projektu “Poznej naše město”

25/09/2014
Zasedání konané dne 1. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 17/7/2014
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Koncept projektu “Poznej naše město”

Materiál nebyl připraven a dokončen vzhledem k nepřítomnosti zastupitelů v ÚMČ.
Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Doporučuje RMČ:

  1. rozeslání materiálu –  projektu Poznej naše město kontaktním osobám spolupracujících partnerských měst

Ukládá:

  1. Termín plnění: 15. 9. 2014

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě