6. SMOCR

Zasedání konané dne 1. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 17/6/2014
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

SMOCR

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Odkládá:

  1. materiál na příští jednání KZS FEU

5/0/0