5. Návštěva Saugues

Zasedání konané dne 1. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 17/5/2014
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Návštěva Saugues

Návrh dopisu do Saugues byl rozeslán všem členům komise.
Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Bere na vědomí:

Ukládá:

  1. projednat s mst. JUDr. Naděždou Kratochvílovou znění dopisu a odeslání tohoto dopisu do Francie
    Termín plnění: 15. 9. 2014
5/0/0