3. Informace o projektech

25/09/2014
Zasedání konané dne 1. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 17/3/2014
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Informace o projektech

Připravil host Bc. Vyskočil
Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Bere na vědomí:

 1. osvětlení v ulici Svornosti – probíhá již realizace projektu

  zateplování škol (Nepomucká – nabídky neodpovídaly)

  pasportizace zeleně

  sanace na povodně – tři žádosti – v přípravě

  revitalizace parku Chaplinovo nám. – vyřazeno, ale projekt bude znovu podán v průběhu září

  Skalka – pokračuje dále

  partnerství se švýcarským městem Biel – výměnný partnerský pobyt učitelů – nejde o partnertví měst

  ČEZ zaslal mail, že nám nepřidělí částku 200.000 Kč na výsadbu stromů

   

   

   

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě