2. Schválení zápisu 16. zasedání

Zasedání konané dne 1. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 17/2/2014
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Schválení zápisu 16. zasedání

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Schvaluje:

  1. zápis 16. zasedání KZS FEU

Hlasování 5/0/0