14. Seminář pro Arad na téma správa domů (historie, zkušenost a praxe a opatření proti povodním)

25/09/2014
Zasedání konané dne 1. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 17/14/2014
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Seminář pro Arad na téma správa domů (historie, zkušenost a praxe a opatření proti povodním)

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Bere na vědomí:

  1. 2., 3., 4.9 se budou konat na ÚMČ přednášky a semináře na uvedená témata a budou přizváni odborníci.

    Historie a ochrana budov Prahy 5

    Prohlídky památek a jejich ochrana – Praha 5

    Prevence a průběh povodní na území Prahy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě