10. Rozpočet 2015

Zasedání konané dne 1. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 17/10/2014
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Rozpočet 2015

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Stahuje materiál z jednání: