1. Schválení programu 17. zasedání

Zasedání konané dne 1. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 17/1/2014
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Schválení programu 17. zasedání

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Schvaluje:

  1. program 17. zasedání KZS EUF

5/0/0