8. Koncept projektu POZNEJ SVÉ MĚSTO

25/09/2014
Zasedání konané dne 18. 8. 2014 jako řádné
číslo usnesení 16/8/2014
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Koncept projektu POZNEJ SVÉ MĚSTO

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Bere na vědomí:

  1. materiál Poznej své město a

Ukládá:

  1. předložit jej RMČ
    Termín plnění: 25. 8. 2014

Ukládá:

  1. zaslat jej všem partnerským městům
    Termín plnění: 25. 8. 2014
Hlasování 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě