7. SMOCR

25/09/2014
Zasedání konané dne 18. 8. 2014 jako řádné
číslo usnesení 16/7/2014
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

SMOCR

připravován projekt spolupráce se Srbskem a Bosnou
Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Bere na vědomí:

  1. téma POVODNĚ

    diskuse

    K tématu se komise vrátí, až bude k dispozici více informací – zřejmě na příštím zasedání.

Ukládá:

  1. bude kontaktovat garantku projektu
    Termín plnění: 1. 9. 2014

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě