16. Seminář pro Arad

25/09/2014
Zasedání konané dne 18. 8. 2014 jako řádné
číslo usnesení 16/16/2014
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Seminář pro Arad

Téma: Správa domů, historie, zkušenosti a praxe a opatření proti povodním
Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Bere na vědomí:

  1. že je k dispozici 3000 Kč na občerstvení

Ukládá:

  1. sestavit program semináře a vyřešit otázku tlumočníka
    Termín plnění: 1. 9. 2014
6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě