4. Návštěva Saugues

Zasedání konané dne 4. 8. 2014 jako řádné
číslo usnesení 15/4/2014
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Návštěva Saugues

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Ukládá:

  1. zpracovat koncept dopisu o vzájemné spolupráci se Saugues (Geopark Barrandien)
    Termín plnění: 18. 8. 2014