2. Schválení zápisu minulého zasedání

Zasedání konané dne 4. 8. 2014 jako řádné
číslo usnesení 15/2/2014
Předkladatel: Ing. Jiří Vitha

Schválení zápisu minulého zasedání

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Odkládá:

  1. z důvodu neusnášeníschopnosti komise

Usnesení bylo schváleno … hlasy