1. Schválení programu 15. zasedání KZS EUF

Zasedání konané dne 4. 8. 2014 jako řádné
číslo usnesení 15/1/2014
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Schválení programu 15. zasedání KZS EUF

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Bere na vědomí:

  1. program 15. zasedání KZS EUF