8. Pořádání konference o životním prostředí

Zasedání konané dne 17. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 3/8/2014
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Pořádání konference o životním prostředí

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Prodiskutovala téma:

  1. systém parkování

    poplatky a registrace za psy, pořádek v ulicích

    parková zeleň a její údržba

    sociální politika (mimo téma)

    Dny Petržalky – MČ Praha 5 obdržela při návštěvě v Bratislavě-Petržalce předběžné ústní pozvání