7. Výstava fotografií o Praze 5: Praha 5 očima zastupitelů

Zasedání konané dne 17. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 3/7/2014
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Výstava fotografií o Praze 5: Praha 5 očima zastupitelů

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Bere na vědomí:

  1. podána informace, na příštím zasedání budeme na toto téma pokračovat