6. Projekt pro seniory – projekt Budapešť – Újbuda

Zasedání konané dne 17. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 3/6/2014
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Projekt pro seniory – projekt Budapešť – Újbuda

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Prodiskutovala téma:

  1. Ubytování a vystoupení v hotelu Bará, taneční vystoupení.