1. Schválení zápisu 2. zasedání KZS FEU

Zasedání konané dne 17. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 3/1/2014
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Schválení zápisu 2. zasedání KZS FEU

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Neschvaluje:

  1. návrh znění Ing. Velka: mělo by být specifikováno “partnerství pro projekt” (bod 9.)

     

    Hlasování 2/0/3

Schvaluje:

  1. celý zápis v původním znění

Hlasování: 5/0/0