9. Pořádání konference o životním prostředí – setkání partnerských měst v Praze

03/02/2014
Zasedání konané dne 13. 1. 2014 jako řádné
číslo usnesení 1/9/2014
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Pořádání konference o životním prostředí – setkání partnerských měst v Praze

– příprava materiálu do RMČ
Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Prodiskutovala téma:

 1. Členové diskutovali o názvu a obsahu, termínu a počtu osob v delegaci.

  program: členové komise si připraví, co by mělo být obsahem konference

  termín konference – předběžně duben

  Podnět Ing. Velek – změnit název na

  Kvalita prostředí a územní plánování velkých měst

  Přenosy telemostem

  Prezentace: dotazník, aby bylo možno porovnat příspěvky do diskuse

  Přípravný výbor konference: v počtu 5 osob ?

  Překladatelská služba (simultánní překlad)

  Zajištění dopravy (mikrobus)

  Stravování

  Počet členů: dva za město ?

  Pokud konference bude v dubnu, lze se na ní domluvit na dalších projektech.

   

   

Neschvaluje:

 1. formu e-konference .

   

  Snížily by se velmi náklady, ovšem chybí zatím zkušenosti s tímto typem konferencí. 

   

   

Schvaluje:

 1. tři osoby za město

  doba trvání – čt až sobota (neděle odjezd)

  termín konference – duben, květen

  ubytování, dopravu a stravování hradí radnice

   

Bere na vědomí:

 1. Pokud by měla být řešena jako téma velká města (název, bylo by vhodné se zaměřit na dopravní řešení, zástavbu… a nejít do detailů.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě