4. Aktuální stav projektů a otevřené výzvy – oddělení podpory a řízení projektů OSS

Zasedání konané dne 13. 1. 2014 jako řádné
číslo usnesení 1/4/2014
Předkladatel: Ing. Jiří Vitha, člen zastupitelstva

Aktuální stav projektů a otevřené výzvy – oddělení podpory a řízení projektů OSS

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Bere na vědomí:

  1. P. Vyskočil informoval o projektech – viz příloha Průběžná informace o stavu projektů ke dni 10.1. 2014

    Projekt Remízek: zahájena stavba, zatepluje se, jinak ale nedošlo k posunu

    Skalka_Chaplinovo náměstí: částka není dosud stanovena

    OPPK – oprava laviček, parkového vybavení atd…

    Životní prostředí – projekty řeší pouze zeleň