4. Aktuální stav projektů a otevřené výzvy – oddělení podpory a řízení projektů OSS

03/02/2014
Zasedání konané dne 13. 1. 2014 jako řádné
číslo usnesení 1/4/2014
Předkladatel: Ing. Jiří Vitha, člen zastupitelstva

Aktuální stav projektů a otevřené výzvy – oddělení podpory a řízení projektů OSS

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Bere na vědomí:

 1. P. Vyskočil informoval o projektech – viz příloha Průběžná informace o stavu projektů ke dni 10.1. 2014

  Projekt Remízek: zahájena stavba, zatepluje se, jinak ale nedošlo k posunu

  Skalka_Chaplinovo náměstí: částka není dosud stanovena

  OPPK – oprava laviček, parkového vybavení atd…

  Životní prostředí – projekty řeší pouze zeleň

   

   

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě