1. Schválení programu 1. zasedání Komise zahraniční spolupráce

03/02/2014
Zasedání konané dne 13. 1. 2014 jako řádné
číslo usnesení 1/1/2014
Předkladatel: Vitha Jiří, člen zastupitelstva

Schválení programu 1. zasedání Komise zahraniční spolupráce

Komise je usnášeníschopná
Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Schvaluje:

  1. Program 1. zasedání Komise zahraniční spolupráce

Hlasování 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě