1. Hlavní témata rozšíření partnerství

Zasedání konané dne 13. 1. 2014 jako řádné
číslo usnesení 1/1/2014
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Hlavní témata rozšíření partnerství

Remembrance and European citizenship (Paměť národa a evropské občanství)
– Democratic engagement and civic partipation (Občanská účast a demokratická angažovanost utváření EU)
Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Odkládá:

  1. Náměty k obsahu žádosti o grant

    Co bude obsahem jednání v případě setkání v Praze?

    Jaký bude konkrétní příspěvek Prahy 5 k daným tématům v případě setkání v jiném partnerském městě