4. Akce v roce 2014 a rozprava o nákladech zahraniční spolupráce MČ Praha 5 na rok 2014 – pokračování z 12. zasedání

06/01/2014
Zasedání konané dne 25. 11. 2013 jako mimořádné
číslo usnesení 14/4/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Akce v roce 2014 a rozprava o nákladech zahraniční spolupráce MČ Praha 5 na rok 2014 – pokračování z 12. zasedání

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Bere na vědomí:

  1. informaci předsedy komise o pokračování stálých akcí (Talent roku, výstavy)

     

  2. informaci Mgr. D. Bubníkové o záměru Rugby clubu Tatra Smíchov pořádat turnaj – oslovit patrnerská města, zda by měla zájem o účast

K tomuto bodu proběhla rozprava a komise bod podrobně projedná na příštím řádném zasedání komise jako hlavní bod programu
Hlasování:5 – 0 – 0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě