3. Návrh RMČ na rozšíření partnerství MČ Praha 5 – materiál do RMČ

06/01/2014
Zasedání konané dne 25. 11. 2013 jako mimořádné
číslo usnesení 14/3/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Návrh RMČ na rozšíření partnerství MČ Praha 5 – materiál do RMČ

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Schvaluje:

  1. záměr rozšířit počet partnerských měst a partnerských aktivit dle směrnice EU na roky 2014 – 2020

Doporučuje:

  1. Radě MČ Praha 5 ke schválení záměr rozšířit počet partnerských měst a partnerských aktivit dle směrnice EU na roky 2014 – 2020

Hlasování: 5 – 0 – 0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě