8. Různé

02/12/2013
Zasedání konané dne 18. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 13/8/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Různé

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Schvaluje:

  1. termín příštího zasedání komise na pondělí 25. listopadu 2013 od 14:00 hodin

Ukládá:

  1. prověřit, zda jsou na Odboru propagace a protokolu k dospozici kompletní fotbalové dresy, využitelné pro družstvo MČ P5 v malé kopané.
    V případě, že dresy k dispozici nejsou, požádá předseda odbor o pořízení nových kompletních fotbalových dresů s logem MČ P5, včetně chráničů holení v zájmu důstojné reprezentace MČ P5.
    Termín plnění: 25. 11. 2013
Hlasování: 7 – 0 – 0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě