6. Pověření k projednávání záležitostí zahraniční spolupráce MČ Praha 5

02/12/2013
Zasedání konané dne 18. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 13/6/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Pověření k projednávání záležitostí zahraniční spolupráce MČ Praha 5

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Doporučuje:

  1. Radě MČ Praha 5 schválit pověření předsedy Komise zahraniční spolupráce a fondů EU Ing. Jiřího Vithy a místopředsedy Komise zahraniční spolupráce a fondů EU Miroslava Kazdy k jednání v záležitostech zahraniční spolupráce (zejména town-twinning)

    a) se zahraničními subjekty, zejména s partnerskými městy a kandidáty partnerství

    b) s tuzemskými subjekty, které se na zahraniční spolupráci MČ Praha 5 podílejí, např. Svaz měst a obcí ČR, poradenské organizace, organizace kulturní a sportovní aj.

pro – proti – zdrž.
Hlasování: 6 – 0 – 1

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě