3. Aktuální stav projektů a otevřené výzvy z oddělení podpory a řízení projektů OSS

02/12/2013
Zasedání konané dne 18. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 13/3/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Aktuální stav projektů a otevřené výzvy z oddělení podpory a řízení projektů OSS

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Bere na vědomí:

  1. informaci o aktuálním stavu projektů a otevřených výzev, přednesenou vedoucím oddělení podpory a řízení projektů OSS

Změny od minulého zasedání komise:

Aktivní projekty

Projekt zateplování škol v Praze 5 I – ZŠ V Remízku a ZŠ Chaplinovo náměstí – zahájena stavba

Parky (Regenerace a úpravy pěších zón MČ Praha 5 Barrandov) –
Aktualizovaná PD dokončena
Příprava ZD na dodavatele stavby
15.11. doplnění dokumentů pro uzavření smlouvy o financování s MHMP

Projekty v přípravě

Projekt Ekologické zátěže na území MČ Praha 5 –
15.11. podány 3 žádosti o stanoviska kontrolních orgánům k připravovaným žádostem

Hlasování: 5 – 0 – 0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě