5. Komunikace s partnerskými městy

19/11/2013
Zasedání konané dne 21. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 12/5/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Komunikace s partnerskými městy

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Bere na vědomí:

  1. informaci předsedy komise Ing. Jiřího Vithy o zásadních změnách ve vedení partnerského města Trogir a o korespondenci ve věci případné návštěvy delegace MČ Praha 5 v Trogiru za účelem projednání další spolupráce a spoluúčasti na projektech EU

Doporučuje:

  1. zjistit osobním setkáním v partnerském městě Trogiru aktuální situaci, týkající se další spolupráce a spoluúčasti na projektech EU

Hlasování: 4 – 0 – 1

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě