4. Aktuální stav projektů a otevřené výzvy z oddělení podpory a řízení projektů OSS

19/11/2013
Zasedání konané dne 21. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 12/4/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Aktuální stav projektů a otevřené výzvy z oddělení podpory a řízení projektů OSS

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Bere na vědomí:

 1. informaci o aktuálním stavu projektů a otevřených výzev, přednesenou vedoucím oddělení podpory a řízení projektů OSS

   

  9.10. Proběhla mimořádná kontrola MPSV

  Projekt Rozvoje služeb e-Government – text zadávací dokumentace je na kontrole na MHMP

  Projekt zateplování škol v Praze 5 I- kolaudační souhlas vystaven 11.9.

  Parky (Regenerace a úpravy pěších zón MČ Praha 5 Barrandov) – probíhá doplňování projektové dokumentace o navrácení soch a rozšíření rekonstrukce chodníku z Trnkova náměstí do ulice Voskovcova

  Projekt Singltrek – dokončení mapování lokalit

  Projekt zateplování škol v Praze 5 IIA – probíhají stavební práce

  Projekt Ekologické zátěže na území MČ Praha 5 –

  příprava objednání analýzy rizik na vybrané pozemky

  – příprava podání žádostí o dotaci k OPŽP na analýzu rizik a případnou následnou dekontaminaci

  Na základě pasportizace z r.2011 byly vybrány tři pozemky:

  pozemek 1497 v k.ú. Košíře

  pozemek 386/5 k.ú. Motol

  pozemek 1236/1 v k.ú. Jinonice

Člen komise KZFEU Ing. O. Velek požádal vedoucího oddělení podpory a řízení projektů OSS Jana Vyskočila o předání:
– zadávací dokumentaci k projektu e-Government pro členy komise a členy Komise transparence do 23.10. 2013
– studie s vytipovanými lokalitami pro trasu SIGLTREK pro poradní skupinu cyklistiky do 22.10. 2013 (firma uvažuje o skládce Motol, a území u golfového hřiště v Motole)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě