7. Návrh RMČ na rozšíření partnerství MČ Praha 5

15/11/2013
Zasedání konané dne 30. 9. 2013 jako mimořádné
číslo usnesení 11/7/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Návrh RMČ na rozšíření partnerství MČ Praha 5

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Schvaluje:

 1.  zpracování

  a)  dotazníku Searching form k registraci na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR, které poskytují informace z oblasti partnerství měst, aktuální informace o možnostech financování, o nabídkách zahraničních měst ke spolupráci apod.

  b) dotazníku pro společnost MEPCO, s.r.o. 
  Tato společnost je Mezinárodní poradenské centrum obcí, které poskytuje poradenské, manažerské a výzkumné služby obcím a krajům a má bohaté zkušenosti s realizací projektů mezinárodní spolupráce a šířením dobré praxe napříč Evropou

   

 2.  uvedení Ing. Jiřího Vithy jako kontaktní osoby v obou dotaznících

   

Hlasování: 5 – 0 – 0
Místopředseda komise M. Kazda ve spolupráci s členkou komise Mgr. D. Bubníkovou, doplní, dle podnětů zaznamenaných při projednávání, oba dotazníky a předloží je ke druhému čtení na  příští jednání komise

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě