6. Koncepce zahraniční spolupráce MČ Praha 5 a její aktualizace, akce roku 2013, oslovení případných budoucích partnerů

Zasedání konané dne 13. 5. 2013 jako mimořádné
číslo usnesení 6/6/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Koncepce zahraniční spolupráce MČ Praha 5 a její aktualizace, akce roku 2013, oslovení případných budoucích partnerů

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Bere na vědomí:

  1. informaci předsedy komise o koncepci zahraniční spolupráce MČ Praha 5 a plánovaných akcích v 2013

    – oslovení města Vídně (resp. některé jeho městské části) jako případného budoucího partnera bylo navrženo v průběhu konání konference Evropských kulturních dnů

     

Hlasování: 5 – 0 – 0