5. Informace o průběhu aktuálních akcí v rámci spolupráce partnerských měst

20/08/2013
Zasedání konané dne 13. 5. 2013 jako mimořádné
číslo usnesení 6/5/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Informace o průběhu aktuálních akcí v rámci spolupráce partnerských měst

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Bere na vědomí:

 1. informaci o průběhu aktuálních akcí v rámci spolupráce partnerských měst

   

  Výstava Budapest-Újbuda v Malé galerii – květen 2013
  – Malíř András Kecskés

  – výstava byla slavnostně zahájena 2. května 2013 v 16 hodin

   

  Projekt 60+

  – Budapest-Újbuda bude žádat o grant

  – MČ Praha 5 dostala nabídku k spoluúčasti

  – projekt určen pro umělecky založené jednotlivce či skupiny z řad seniorů

   

Ukládá:

 1. vytipovat možné jednotlivce či skupiny seniorů pro případnou účast na projektu
  Termín plnění: 18. 6. 2013
 2. v případě získání grantu zjistit podrobné podmínky spoluúčasti seniorů z MČ Praha 5, a to především:
  – jak často se budou konat setkání;
  – kde a v jakých městech jsou setkání plánována;
  – jaký počet účastníků je odhadován;
  – zda je předpokládáno, že se MČ Praha 5 bude na projektu finančně podílet
  – další podmínky případné participace na projektu
Hlasování: 5 – 0 – 0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě