4. Aktuální stav projektů a otevřené výzvy – odd. podpory a řízení projektů OSS

Zasedání konané dne 13. 5. 2013 jako mimořádné
číslo usnesení 6/4/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Aktuální stav projektů a otevřené výzvy – odd. podpory a řízení projektů OSS

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Bere na vědomí:

  1. zprávu přednesenou Ing. A. Trůblovou z odd. podpory a řízení projektů OSS o aktuálním stavu projektů a otevřených výzev. Jediná změna stavu od minulého jednání komise je v získání dotace na opravu střechy letohrádku Portheimka z grantu hl. m. Prahy

Hlasování: 5 – 0 – 0