3. Projednání materiálu k předložení do RMČ – účast delegace MČ Praha 5 na festivalu HAND v Trogiru

Zasedání konané dne 13. 5. 2013 jako mimořádné
číslo usnesení 6/3/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Projednání materiálu k předložení do RMČ – účast delegace MČ Praha 5 na festivalu HAND v Trogiru

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Schvaluje:

  1. materiál k předložení do RMČ – účast delegace MČ Praha 5 na festivalu HAND v Trogiru

Doporučuje:

  1. Radě MČ Praha 5 schválit na svém zasedání materiál k účasti delegace MČ Praha 5 na festivalu HAND v Trogiru, projednaný v Komisi zahraniční spolupráce a fondů EU

Hlasování: 5 – 0 – 0