2. Schválení zápisu z 5. zasedání Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Zasedání konané dne 13. 5. 2013 jako mimořádné
číslo usnesení 6/2/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Schválení zápisu z 5. zasedání Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Schvaluje:

  1.  zápis z 5. zasedání Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Hlasování: 5 – 0 – 0