1. Různé

Zasedání konané dne 13. 5. 2013 jako mimořádné
číslo usnesení 6/1/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Různé

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU
Tento bod nebyl využit.